Diensten

Jaarrekening

De jaarrekening is feitelijk een verkorte versie van uw administratie en voldoet - indien van toepassing - aan de wettelijke inrichtingsvereisten. Op basis van uw administratie kunnen wij de jaarrekening voor uw bedrijf opstellen. U kunt zien of omzet en kosten zich ontwikkelen zoals in  een eerder stadium begroot, of de diverse kostenposten in de pas lopen met voorgaande jaren etc. Op basis van die bevindingen kan de jaarrekening gebruikt worden als sturingsinstrument. Kortom, de jaarrekening kan gezien worden als managementinformatie.

 

< terug